1. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1045

2. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

תמונה עבור שאלה 810

3. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 897

4. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

תמונה עבור שאלה 477

5. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

6. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

7. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?

8. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

9. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 308

10. מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?

11. תפקידו של הסגר הדיפרנציאלי בטרקטור הוא:

12. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 415

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 61

14. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

תמונה עבור שאלה 893

15. גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:

16. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

17. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 384

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 684

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 453

20. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

תמונה עבור שאלה 626

21. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?

22. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 578

24. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?

25. מהו "רכב ביטחון"?

26. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1101

27. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 279

28. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?

29. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?

30. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת