1. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

2. היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?

תמונה עבור שאלה 100

3. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

4. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 128

5. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

תמונה עבור שאלה 838

6. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

תמונה עבור שאלה 171

7. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 578

9. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?

10. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:

11. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

12. כיצד יש לפעול בזמן התהפכות טרקטור?

13. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?

14. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 922

15. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

16. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 26

17. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

18. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

19. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?

20. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?

21. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

תמונה עבור שאלה 3

22. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

תמונה עבור שאלה 1106

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 918

24. באילו סיבובים לדקה (סל"ד) יש להפעיל את מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?

25. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 179

26. נהג רכב המגיע לגשר צר:

27. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 373

28. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

29. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 523

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת