1. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?

2. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 78

3. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

תמונה עבור שאלה 37

4. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

5. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:

6. בהובלת תפזורת, מהו הגובה המרבי המותר של המטען?

7. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

תמונה עבור שאלה 752

8. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

9. מה הם ״השטחים המתים״?

10. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:

11. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

12. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1197

13. מה תפקיד המאט ברכב?

14. הגדר "סרן", ברכב:

15. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 583

16. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

17. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 246

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 781

20. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

21. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

תמונה עבור שאלה 937

22. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 663

23. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?

תמונה עבור שאלה 576

24. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

25. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 479

26. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?

תמונה עבור שאלה 503

27. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

תמונה עבור שאלה 970

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 2

29. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 887

30. כיצד נסמן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק״ג, המסיע 11 נוסעים או יותר?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת