1. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1195

2. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?

3. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 2

5. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

6. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?

7. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

תמונה עבור שאלה 471

8. מה מאפיין את הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 845

9. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

10. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

11. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

12. מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?

13. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 662

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 983

16. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?

17. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

תמונה עבור שאלה 510

18. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

19. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 982

20. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

21. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?

22. מהו ״טכוגרף״?

23. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

24. באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?

25. "שטח הפרדה" הוא:

26. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

תמונה עבור שאלה 1044

27. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

תמונה עבור שאלה 646

28. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?

29. כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?

תמונה עבור שאלה 1292

30. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 60

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת