1. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1075

3. מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"

4. באיזה מספר מסומן "רוחק הסרנים" ברכב הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 346

5. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

6. אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:

7. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

8. כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?

9. אילו סוגי רכב חייבים במתקן להגנה מפני התנגשות תת-רכבית מאחור?

10. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

11. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

12. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?

13. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?

14. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 592

15. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 783

16. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 338

17. הוצב תמרור האוסר נסיעה במהירות גבוהה מ-70 קמ"ש בדרך עירונית. לאיזה רכב אסור לנסוע במהירות שבתמרור?

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 715

19. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

20. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 215

21. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

22. ברצונך להוביל מכולה על גרור. מה חייב להיות המשקל הכולל המותר של הגרור כדי להוביל עליו מכולה?

23. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 494

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 967

25. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

26. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?

27. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 466

28. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 497

29. מה מחייב התמרור?

תמונה עבור שאלה 957

30. מהו "הגלגל החמישי" ברכב מסוג "תומך"?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת