1. מה פירוש התמרור?
 2. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?
 3. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?
 4. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?
 5. נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר לפני מעבר החצייה. לכן:
 6. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?
 7. כיצד תנהג על פי התמרור?
 8. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
 9. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?
 10. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?
 11. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?
 12. כיצד ניתן לשפר את הראייה ברכיבה על האופנוע בגשם?
 13. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?
 14. מה פירוש התמרור?
 15. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופנוע?
 16. מה הם הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב לזהות מכשולים בדרך?
 17. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:
 18. מה פירוש התמרור?
 19. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?
 20. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
 21. מה פירוש התמרור?
 22. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 23. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 24. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?
 25. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?
 26. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?
 27. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?
 28. סמן את המשפט הנכון:
 29. מה פירוש התמרור?
 30. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?
 31. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?
 32. באיזה אופן יש להסיע נוסע נוסף באופנוע?
 33. מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל?
 34. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?
 35. כיצד נעבור מכשול בדרך ברכיבה על אופנוע?
 36. מה פירוש התמרור?
 37. כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?
 38. כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?
 39. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?
 40. מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?
 41. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?
 42. שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:
 43. הגדר "עמעום אורות":
 44. כיצד תנהג על פי התמרור?
 45. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
 46. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:
 47. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 48. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:
 49. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?
 50. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:
 51. ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:
 52. האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?
 53. מה פירוש התמרור?
 54. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?
 55. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?
 56. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?
 57. כיצד תנהג על פי התמרור?
 58. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?
 59. מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי?
 60. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?
 61. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?
 62. מה משמעות התמרור?
 63. מה פירוש התמרור?
 64. אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?
 65. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?
 66. כיצד תנהג על פי התמרור?
 67. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 68. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?
 69. מתי מותר לנהוג על מדרכה?
 70. מה פירוש התמרור?
 71. מה משמעות התמרור?
 72. כיצד תנהג באופנוע בכביש משובש בדרך שאינה עירונית?
 73. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?
 74. מה משמעות התמרור?
 75. "שטח הפרדה" הוא:
 76. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?
 77. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:
 78. כיצד תגיב למראה שלפניך?
 79. הגדר "שטח הפרדה בנוי":
 80. היכן יש למקד את המבט בכניסה לפנייה בעת רכיבה על אופנוע?
 81. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?
 82. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?
 83. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:
 84. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?
 85. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?
 86. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?
 87. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?
 88. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?
 89. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:
 90. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?
 91. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 92. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:
 93. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?
 94. מה פירוש התמרור?
 95. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:
 96. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :
 97. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
 98. מה פירוש התמרור?
 99. מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?
 100. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?
 101. האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?
 102. היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?
 103. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:
 104. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?
 105. כאשר מוצב התמרור הזה:
 106. כיצד תנהג על פי התמרור?
 107. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:
 108. מה הם הדגשים החשובים ברכיבה בשניים על האופנוע?
 109. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?
 110. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?
 111. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?
 112. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?
 113. מה תפקיד המתנע (סטרטר) ברכב?
 114. מה פירוש התמרור?
 115. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
 116. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?
 117. מרחק התגובה תלוי:
 118. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ:
 119. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?
 120. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?
 121. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?
 122. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?
 123. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?
 124. לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:
 125. מהי הסכנה העיקרית הצפויה ברכיבה על אופנוע בחושך?
 126. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?
 127. כיצד תנהג על פי התמרור?
 128. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?
 129. כיצד תנהג על פי התמרור?
 130. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 131. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?
 132. מה משמעות התמרור?
 133. בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?
 134. מה פירוש התמרור?
 135. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?
 136. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:
 137. באיזה אופן יש לנהוג באופנוע בזמן חציית כתם שמנוני על הכביש?
 138. מהי "דרך" על פי החוק?
 139. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?
 140. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?
 141. בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:
 142. מה הן פעולות התחזוקה שיש לעשות לאופנוע?
 143. כיצד תנהג על פי התמרור?
 144. בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:
 145. מה פירוש התמרור?
 146. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:
 147. מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
 148. מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?
 149. פנסי חזית שאינם מכוונים:
 150. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?
 151. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
 152. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?
 153. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?
 154. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?
 155. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?
 156. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
 157. כיצד ניתן לדעת כי רפידות הבלם שחוקות ויש להחליפן?
 158. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?
 159. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 160. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
 161. נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש. במעבר אין הולכי רגל. לכן על הנהג:
 162. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?
 163. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?
 164. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 165. מה המשותף לתמרורים אלו?
 166. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:
 167. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
 168. מה פירוש התמרור?
 169. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?
 170. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
 171. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
 172. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?
 173. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?
 174. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:
 175. כיצד תנהג בהתאם לתמונה?
 176. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?
 177. כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:
 178. מה מציין התמרור?
 179. מה פירוש הסמל?
 180. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?
 181. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?
 182. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 183. כיצד תנהג על פי התמרור?
 184. הגעת לצומת שאינו פנוי:
 185. מה פירוש התמרור?
 186. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
 187. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:
 188. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?
 189. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?
 190. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
 191. באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?
 192. כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:
 193. איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?
 194. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?
 195. אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:
 196. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?
 197. מה ההבדל בין התמרורים?
 198. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?
 199. האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?
 200. מהי הסכנה בשימוש בנווטן (ג'י-פי-אס – GPS) בעת נהיגה?
 201. מה פירוש התמרור?
 202. כיצד תנהג על פי התמרור?
 203. האם מותר להסיע נוסע על אופנוע כאשר רגליו של הנוסע מונחות בצד אחד של האופנוע?
 204. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?
 205. מהי המהירות הסבירה הבטוחה לרכיבה על אופנוע?
 206. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?
 207. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?
 208. מה הסכנה הצפויה בנסיעה באופנוע כשרגלית הצד באופנוע פתוחה?
 209. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:
 210. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 211. מערכות השליטה ברכב הן:
 212. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?
 213. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:
 214. עד היכן תוקפם של התמרורים?
 215. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
 216. כיצד תנהג על פי התמרור?
 217. מהי מהירות סבירה ?
 218. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:
 219. על פי התמרורים, למה יש לצפות?
 220. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
 221. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?
 222. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?
 223. כיצד תנהג על פי התמרור?
 224. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:
 225. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?
 226. כיצד תנהג על פי התמרור?
 227. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?
 228. מה פירוש התמרור?
 229. כיצד יש להעמיד אופנוע בעל רכב צדי בדרך ב"זמן תאורה" כאשר הדרך אינה מוארת?
 230. אילו נעליים מתאימות תבחר לרכיבה על אופנוע?
 231. נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:
 232. מה פירוש התמרור?
 233. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:
 234. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
 235. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?
 236. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?
 237. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?
 238. מהו "מעבר חצייה"?
 239. מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
 240. רישיון נהיגה דרגה A2 מאפשר לנהוג:
 241. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?
 242. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?
 243. מה פירוש התמרור?
 244. מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?
 245. מה פירוש התמרור?
 246. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?
 247. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:
 248. מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?
 249. האם מותר לאופנוע או לתלת-אופנוע לנסוע לצד אופנוע אחר באותו נתיב?
 250. על מי מוטלת האחריות לשמירת מרחב בטיחות מלפנים, מאחור ומהצדדים ברכיבה על אופנוע?
 251. מה פירוש התמרור?
 252. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:
 253. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?
 254. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?
 255. תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
 256. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?
 257. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?
 258. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:
 259. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?
 260. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?
 261. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?
 262. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?
 263. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
 264. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?
 265. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?
 266. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?
 267. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:
 268. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?
 269. מה פירוש התמרור?
 270. כיצד תנהג על פי התמרור?
 271. מה המיוחד בהפעלת בלמי האופנוע?
 272. מה פירוש התמרור?
 273. "רכב צדי" הוא:
 274. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6 כ"ס (KW 11)היא:
 275. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?
 276. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?
 277. מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות בגלגלי הרכב?
 278. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?
 279. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 280. מה פירוש התמרור?
 281. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?
 282. כיצד תנהג על פי התמרור?
 283. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:
 284. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?
 285. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?
 286. האם מותר לרוכב אופנוע לנסוע לצדו של אופנוע אחר?
 287. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?
 288. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?
 289. מה פירוש התמרור?
 290. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:
 291. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?
 292. הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?
 293. בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?
 294. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?
 295. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?
 296. מהו "מעבר חצייה"?
 297. מה פירוש התמרור?
 298. תוקפו של התמרור עד:
 299. האם מותר לרכב דו-גלגלי לנוע לצדו של רכב דו-גלגלי אחר?
 300. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?
 301. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:
 302. כיצד תנהג על פי התמרור?
 303. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?
 304. תאונת דרכים היא אירוע:
 305. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:
 306. מה פירוש התמרור?
 307. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
 308. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:
 309. מתי יש להפעיל את פנסי החזית באופנוע?
 310. רכב של נכה (בעל תו נכה משותק רגליים) רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית:
 311. כיצד תנהג על פי התמרור?
 312. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?
 313. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?
 314. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 315. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?
 316. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:
 317. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:
 318. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?
 319. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?
 320. כביש חד-סטרי הוא:
 321. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
 322. האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?
 323. כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
 324. נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):
 325. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?
 326. רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?
 327. מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?
 328. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?
 329. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 330. למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?
 331. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?
 332. היכן מוצב התמרור?
 333. כיצד תנהג על פי התמרור?
 334. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?
 335. מה פירוש התמרור?
 336. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?
 337. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
 338. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?
 339. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?
 340. מה פירוש התמרור?
 341. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?
 342. מראה פנורמית:
 343. פניית פרסה מותרת:
 344. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?
 345. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?
 346. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?
 347. מה מציין התמרור?
 348. האם מותר להחנות רכב על המדרכה?
 349. מה משמעות התמרור?
 350. כיצד תנהג בהמשך הדרך?
 351. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
 352. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?
 353. האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?
 354. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 355. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?
 356. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?
 357. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:
 358. מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"
 359. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
 360. כיצד ניצור מרחב בטיחות יעיל מלפנים, מאחור ומהצדדים ברכיבה על האופנוע עם עוד שותפים?
 361. כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?
 362. בנסיעה בדרך משובשת צריך:
 363. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:
 364. בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:
 365. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 366. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?
 367. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:
 368. מה המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית באופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק ושהספק המנוע שלו עד 14.6 כ"ס KW) 11), אם לא צוין אחרת בתמרור?
 369. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?
 370. מה פירוש התמרור?
 371. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?
 372. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 373. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?
 374. את רישיון הרכב חייב להחזיק?
 375. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:
 376. הגדר "חנייה":
 377. מה פירוש התמרור?
 378. כיצד תנהג בצומת שלפניך?
 379. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?
 380. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:
 381. על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?
 382. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?
 383. כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא הלחץ הנכון:
 384. על מה צריך להקפיד בחניית רכב בחניון סגור?
 385. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:
 386. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
 387. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?
 388. מה פירוש התמרור?
 389. ברכב נשברה עדשה של פנס חזית. למה יגרום הדבר?
 390. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?
 391. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 392. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?
 393. מה משמעות התמרור?
 394. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:
 395. הגדר "רכב מנועי":
 396. כאשר לוחצים על ידית המצמד באופנוע בעל תיבת הילוכים ידנית:
 397. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?
 398. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?
 399. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
 400. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:
 401. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?
 402. מה פירוש התמרור?
 403. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?
 404. הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב לזהות מכשולים בדרך הם:
 405. מה פירוש התמרור?
 406. כיצד משפיעים עיקול או פנייה על יכולת הבלימה של האופנוע?
 407. כיצד יש לנהוג בירידה?
 408. איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?
 409. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:
 410. מה משמעות התמרור?
 411. כיצד תזהה חום יתר בבלמים?
 412. האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?
 413. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?
 414. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?
 415. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?
 416. כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?
 417. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
 418. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?
 419. כיצד תנהג על פי התמרור?
 420. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?
 421. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?
 422. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?
 423. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?
 424. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
 425. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?
 426. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?
 427. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אופנוע שהספק מנועו עד 33 כ"ס (25 KW) היא:
 428. מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?
 429. מהו "זמן הלילה"?
 430. האם הנהיגה באופנוע שבו פורק העמם (משתיק קול) מצינור הפליטה מותרת?
 431. מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?
 432. מה פירוש התמרור?
 433. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?
 434. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?
 435. מה פירוש התמרור?
 436. האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 437. כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:
 438. מה משמעות הסימון על פני הכביש?
 439. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?
 440. האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?
 441. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:
 442. מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?
 443. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:
 444. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?
 445. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?
 446. מה פירוש התמרור?
 447. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?
 448. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
 449. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?
 450. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?
 451. מה פירוש התמרור?
 452. תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:
 453. מהו מספר הנוסעים שמותר להרכיב על אופנוע ועל תלת-אופנוע, נוסף על הנוהג בהם?
 454. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?
 455. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?
 456. מה פירוש התמרור?
 457. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?
 458. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?
 459. כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?
 460. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
 461. הגדר "צומת":
 462. באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?
 463. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?
 464. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?
 465. מה פירוש התמרור?
 466. מהו המשפט הנכון?
 467. מה מסמל התמרור?
 468. לפני בילוי במועדון, פאב וכו':
 469. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:
 470. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?
 471. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:
 472. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 473. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?
 474. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
 475. מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?
 476. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:
 477. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?
 478. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?
 479. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
 480. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?
 481. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?
 482. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:
 483. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
 484. מה פירוש התמרור?
 485. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:
 486. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?
 487. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?
 488. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?
 489. מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?
 490. מה פירוש התמרור?
 491. שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:
 492. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
 493. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?
 494. סכנת החלקה בכביש רטוב:
 495. מה הם ״השטחים המתים״?
 496. אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?
 497. מה פירוש התמרור?
 498. מה פירוש התמרור?
 499. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?
 500. מהי "בדיקת נשיפה"?
 501. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?
 502. מה משמעות התמרור?
 503. האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?
 504. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?
 505. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?
 506. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 507. על פי שיטת הניקוד:
 508. מהו המשפט הנכון?
 509. כיצד עלינו לנהוג בירידה?
 510. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?
 511. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?
 512. מה פירוש התמרור?
 513. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?
 514. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:
 515. בחר במשפט הנכון והיחיד:
 516. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?
 517. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?
 518. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:
 519. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
 520. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?
 521. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:
 522. מה ההבדל בין התמרורים?
 523. מה הבעיה בתמונה?
 524. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?
 525. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?
 526. נהג רכב המגיע לגשר צר:
 527. מה פירוש התמרור?
 528. בתמונה שלפניך:
 529. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 530. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
 531. כיצד תנהג על פי התמרור?
 532. האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?
 533. בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס, החנייה בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת:
 534. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?
 535. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?
 536. פניית פרסה מותרת:
 537. אם בזמן נסיעה בלילה התקלקל אור החזית הנמוך באופנוע:
 538. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?
 539. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?
 540. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?
 541. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:
 542. מה פירוש התמרור?
 543. אסור להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא:
 544. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?
 545. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?
 546. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?
 547. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:
 548. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
 549. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?
 550. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 551. באילו מקרים חלה חובת האטה?
 552. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?
 553. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?
 554. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
 555. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
 556. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אופנוע שהספק מנועו יותר מ-33 כ"ס (25 KW ) היא:
 557. מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא:
 558. מתי חלה על הנהג חובת איתות?
 559. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:
 560. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:
 561. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?
 562. מה משמעות התמרור?
 563. האם רוכב אופנוע רשאי לנסוע על המדרכה?
 564. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
 565. מה משמעות התמרור?
 566. מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?
 567. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?
 568. נהיגה בחשכה באור גבוה:
 569. מה פירוש התמרור?
 570. באיזה תנאי מותרת רכיבה על אופנוע?
 571. מה פירוש התמרור?
 572. בעקומה חדה האט את הרכב:
 573. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?
 574. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?
 575. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
 576. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?
 577. לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:
 578. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:
 579. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?
 580. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?
 581. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:
 582. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?
 583. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?
 584. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?
 585. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
 586. מה פירוש התמרור?
 587. כיצד תנהג באופנוע בזמן חציית כתם שמנוני וחלק על הכביש?
 588. מתי מותר לבלום בלימת חירום?
 589. "בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי":
 590. כיצד תחמוק ממכשול, כגון עצם המונח על הדרך, המתגלה במפתיע בעת הנסיעה באופנוע?
 591. אם נהג מרגיש שבלם הרגל אינו בולם את האופנוע בזמן נסיעה, עליו:
 592. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?
 593. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:
 594. מה פירוש התמרור?
 595. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?
 596. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
 597. מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?
 598. כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?
 599. בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?
 600. כיצד עליך לפעול כשאתה מגלה לפתע בכביש אזור שמנוני וחלק בעת ביצוע הפנייה?
 601. סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:
 602. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?
 603. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?
 604. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?
 605. אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
 606. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
 607. על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:
 608. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?
 609. הגדר "קו עצירה":
 610. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?
 611. מה פירוש התמרור?
 612. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?
 613. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:
 614. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?
 615. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?
 616. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
 617. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
 618. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 619. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?
 620. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
 621. מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?
 622. כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 623. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?
 624. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
 625. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?
 626. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:
 627. כיצד תנהג על פי התמרור?
 628. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?
 629. מה פירוש התמרור?
 630. מה פירוש התמרור?
 631. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?
 632. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:
 633. מה פירוש התמרור?
 634. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
 635. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?
 636. כשמוצב התמרור הזה:
 637. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?
 638. החוק מחייב שכאשר מסיעים נוסע נוסף באופנוע?
 639. עד היכן תוקפו של התמרור?
 640. מה פירוש התמרור?
 641. מה פירוש התמרור?
 642. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
 643. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?
 644. ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום בכלי רכב:
 645. ברכב היברידי (רכב כלאיים):
 646. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?
 647. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:
 648. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?
 649. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:
 650. מה פירוש התמרור?
 651. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
 652. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?
 653. בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?
 654. מה מציין התמרור?
 655. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?
 656. מה המשפט הנכון?
 657. מה פירוש התמרור?
 658. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?
 659. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?
 660. מהו הגורם המגביל את יכולתו של הרוכב לבלום, להטות או להאיץ את האופנוע?
 661. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 662. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
 663. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?
 664. האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
 665. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:
 666. מה פירוש התמרור?
 667. האם מותר לתקן רכב בדרך?
 668. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?
 669. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?
 670. מה פירוש התמרור?
 671. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?
 672. כיצד תנהג על פי התמרור?
 673. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:
 674. מה פירוש התמרור?
 675. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?
 676. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?
 677. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
 678. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?
 679. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?
 680. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?
 681. האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?
 682. מה מסמל התמרור?
 683. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:
 684. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?
 685. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?
 686. כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה בחושך?
 687. מה פירוש התמרור?
 688. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?
 689. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
 690. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:
 691. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?
 692. הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון נהיגה מדרגה A2 הוא:
 693. מה משמעות התמרור?
 694. כאשר יורד גשם חזק:
 695. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?
 696. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?
 697. מה פירוש התמרור?
 698. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:
 699. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?
 700. מה פירוש התמרור?
 701. כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?
 702. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?
 703. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?
 704. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?
 705. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:
 706. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
 707. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?
 708. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?
 709. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?
 710. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?
 711. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:
 712. על מה חשוב להקפיד ברכיבה על אופנוע לצד כלי רכב או בקרבתם?
 713. מהי נעילת גלגלים ברכב?
 714. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:
 715. מהי הבלימה הנכונה באופנוע במהלך הרכיבה?
 716. מה פירוש התמרור?
 717. כיצד תנהג על פי התמרור?
 718. מה פירוש התמרור?
 719. האם חייבים להתקין מראה באופנוע?
 720. מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?
 721. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:
 722. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?
 723. כיצד תנהג על פי התמרור?
 724. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
 725. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?
 726. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
 727. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:
 728. כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?
 729. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?
 730. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?
 731. מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה לדרגה A1 או A2 ומלאו לו 18 שנים אסור לו להרכיב נוסעים, אלא אם כן הוא:
 732. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?
 733. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?
 734. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:
 735.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
 736. מה פירוש התמרור?
 737. מה פירוש התמרור?
 738. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?
 739. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
 740. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?
 741. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?
 742. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 743. מה מאפיין את הדרך שלפניך?
 744. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:
 745. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?
 746. מה פירוש התמרור?
 747. מהו "שביל"?
 748. איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?
 749. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?
 750. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
 751. אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:
 752. מתי מותר השימוש בצופר?
 753. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?
 754. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?
 755. מה פירוש התמרור?
 756. מה פירוש התמרור?
 757. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?
 758. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?
 759. מהי "פניית פרסה"?
 760. בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:
 761. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?
 762. כיצד יש לעקוף רכב אחר כשאתה רוכב על אופנוע?
 763. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?
 764. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?
 765. כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
 766. כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?
 767. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?
 768. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?
 769. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
 770. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?
 771. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:
 772. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?
 773. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 774. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?
 775. מהו "מפגש מסילת ברזל"?
 776. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?
 777. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?
 778. בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:
 779. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?
 780. מה פירוש התמרור?
 781. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?
 782. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
 783. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?
 784. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
 785. מטרתו של תמרור מודיעין:
 786. כיצד תנהג על פי התמרור?
 787. מה פירוש התמרור?
 788. כיצד תנהג על פי התמרור?
 789. מה מציין התמרור?
 790. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?
 791. מה פירוש התמרור?
 792. מה פירוש התמרור?
 793. כיצד תנהג באופנוע כאשר אין ברירה ועליך לחצות כתם שמנוני על הכביש?
 794. האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?
 795. מה פירוש התמרור?
 796. מה פירוש התמרור?
 797. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?
 798. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?
 799. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?
 800. מדוע נפגמת השליטה באופנוע בעת כניסה לפנייה?
 801. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?
 802. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?
 803. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:
 804. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
 805. אזור מיתון תנועה הוא אזור:
 806. מה הבעיה המתהווה כאשר מגלים "ברגע האחרון" מכשול לפני האופנוע?
 807. מה פירוש התמרור?
 808. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?
 809. אין להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן:
 810. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:
 811. אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:
 812. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
 813. מה פירוש התמרור?
 814. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:
 815. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 816. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?
 817. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?
 818. מה פירוש התמרור?
 819. בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?
 820. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?
 821. מדוע יש חשיבות לשדה ראייה רחב מבעד לקסדה?
 822. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?
 823. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?
 824. למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה?
 825. מה משמעות התמרור?
 826. מה פירוש התמרור?
 827. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?
 828. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?
 829. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:
 830. האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
 831. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?
 832. מה פירוש התמרור?
 833. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?
 834. מה מחייב התמרור?
 835. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:
 836. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?
 837. האם רשאי רוכב אופנוע לנהוג בשביל שסומן ומיועד להולכי רגל?
 838. תוקפו של התמרור עד:
 839. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?
 840. האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
 841. נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?
 842. מהי הבדיקה החשובה שעל רוכב האופנוע לעשות לפני כניסה לצומת?
 843. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:
 844. מה פירוש התמרור?
 845. מה פירוש התמרור?
 846. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:
 847. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?
 848. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:
 849. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:
 850. גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:
 851. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?
 852. מהו "מחלף"?
 853. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?
 854. מדוע יש להימנע מלנהוג באופנוע במרכז הנתיב, מלבד הסיבות המנויות בחוק?
 855. מידת הצמיג המותרת להתקנה ברכב היא:
 856. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?
 857. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 858. באילו מקרים החוק מחייב להאט?
 859. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:
 860. מה הם השיקולים בבחירת קסדה לאופנוע?
 861. מה פירוש התמרור?
 862. בעת נסיעתך לאחור:
 863. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:
 864. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?
 865. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?
 866. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:
 867. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?
 868. מה פירוש התמרור?
 869. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?
 870. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?
 871. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?
 872. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
 873. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?
 874. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?
 875. כאשר הראות לקויה:
 876. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
 877. מה פירוש התמרור?
 878. כיצד תנהג במצב שלפניך?
 879. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?
 880. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
 881. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?
 882. מה פירוש התמרור?
 883. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?
 884. מה פירוש התמרור?
 885. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?
 886. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
 887. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?
 888. מה פירוש התמרורים?
 889. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:
 890. האם מותר לאופנוע לגרור?
 891. "שתיית אלכוהול משבשת בפועל את יכולת השיפוט, והנהג מרשה לעצמו להסתכן יותר". נכון או לא?
 892. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?
 893. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:
 894. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
 895. מה פירוש התמרור?
 896. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
 897. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?
 898. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?
 899. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?
 900. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?
 901. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?
 902. הגדר "רחוב משולב":
 903. מה פירוש התמרור?
 904. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?
 905. מהירות סבירה היא:
 906. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?
 907. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:
 908. בחר במשפט הנכון:
 909. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?
 910. איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?
 911. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?
 912. מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?
 913. האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?
 914. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?
 915. מה משמעותו של התמרור?
 916. חנייה זוויתית בכביש:
 917. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?
 918. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
 919. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?
 920. כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
 921. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
 922. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?
 923. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
 924. מה פירוש התמרור?
 925. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?
 926. איך אפשר להבטיח צריכת דלק חסכונית ברכב?
 927. פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:
 928. מה פירוש התמרור?
 929. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?
 930. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
 931. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:
 932. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:
 933. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
 934. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?
 935. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
 936. האם מותרת הנהיגה באופנוע שבו הותקן מפלט (אגזוז) לחץ?
 937. מה פירוש התמרור?
 938. אתה מתקרב לצומת ללא תמרור וברצונך לפנות ימינה. ממולך מתקרב לצומת רכב. כיצד תנהג?
 939. על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:
 940. איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?
 941. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?
 942. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?
 943. מה ההבדל בין התמרורים?
 944. כיצד נגיב לכוח הצנטריפוגלי שנוצר בזמן פנייה באופנוע?
 945. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:
 946. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?
 947. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?
 948. הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב להתחמק ממטען הנופל מרכב הנוסע לפניו הם:
 949. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:
 950. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?
 951. מה משמעות התמרור?
 952. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?
 953. מה משמעות התמרור?
 954. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?
 955. מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
 956. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?
 957. האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?
 958. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:
 959. מה הם המאפיינים של דרך הררית?
 960. מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?
 961. כיצד מכוונים את מראות האופנוע?
 962. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
 963. מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?
 964. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?
 965. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:
 966. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?
 967. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:
 968. בלחיצה על דוושת הבלם באופנוע מתברר כי בלם הרגל אינו בולם. מה על נהג לעשות?
 969. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?
 970. הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):
 971. כיצד משפיע צבע הסימון בכביש על האופנוע?
 972. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:
 973. כשרוכב אופנוע מסיע באופנוע נוסע, החוק מחייב:
 974. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?
 975. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?
 976. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
 977. מדוע יש לשמור בעת הרכיבה על האופנוע מרחק מלפנים, מאחור ומהצדדים?
 978. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?
 979. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?
 980. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:
 981. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:
 982. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?
 983. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?
 984. האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?
 985. המהירות הסבירה בדרך מהירה:
 986. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?
 987. האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?
 988. כיצד תנהג על פי התמרור?
 989. האם רוכב אופנוע רשאי לחצות מדרכה?
 990. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?
 991. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?
 992. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 993. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
 994. לפי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה ימינה היא:
 995. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?
 996. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?
 997. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?
 998. כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?
 999. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:
 1000. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:
 1001. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?
 1002. האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?
 1003. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
 1004. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?
 1005. מה פירוש התמרור?
 1006. מה מורה התמרור?
 1007. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?
 1008. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?
 1009. בעל רישיון נהיגה לדרגה A2 לא יסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן מלאו לנוהג:
 1010. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?
 1011. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?
 1012. בנהיגה באופנוע בכביש רטוב נשקפת סכנה של:
 1013. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
 1014. מדוע אנו חייבים להטות את האופנוע בזמן פנייה?
 1015. מהי הסכנה הנשקפת לרוכב על רכב דו-גלגלי במעבר בין טורי מכוניות הנעות לפני צומת?
 1016. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?
 1017. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?
 1018. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?
 1019. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:
 1020. מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
 1021. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:
 1022. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?
 1023. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?
 1024. מהו רכב היברידי (כלאיים):
 1025. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
 1026. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?
 1027. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1028. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?
 1029. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?
 1030. הגדר "כביש חד-סטרי":
 1031. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:
 1032. מידע על לחץ האוויר הנכון בצמיגי הרכב ניתן למצוא ב:
 1033. מה פירוש התמרור?
 1034. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?
 1035. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
 1036. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?
 1037. אסור להחנות רכב בתחום של:
 1038. מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?
 1039. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:
 1040. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1041. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?
 1042. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:
 1043. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?
 1044. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:
 1045. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?
 1046. מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?
 1047. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 1048. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 1049. מהי הסכנה הנשקפת לרוכב על רכב דו-גלגלי במעבר בין טורי מכוניות העומדות לפני צומת?
 1050. מה פירוש התמרור?
 1051. את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק:
 1052. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?
 1053. מה משמעות התמרור?
 1054. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
 1055. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?
 1056. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
 1057. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?
 1058. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?
 1059. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
 1060. מה פירוש התמרורים?
 1061. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
 1062. תוקפו של התמרור עד:
 1063. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
 1064. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?
 1065. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?
 1066. מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?
 1067. מה פירוש התמרור?
 1068. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?
 1069. מהו "רכב ביטחון"?
 1070. תוקפו של התמרור:
 1071. האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?
 1072. חובה להאט את נסיעת הרכב:
 1073. כיצד מסומן מעבר חצייה?
 1074. מה פירוש התמרור?
 1075. מיהו "עובר דרך"?
 1076. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":
 1077. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?
 1078. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?
 1079. מתי תחזור באופנוע לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?
 1080. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?
 1081. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:
 1082. מה פירוש התמרור?
 1083. מה פירוש התמרור?
 1084. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:
 1085. האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?
 1086. "אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?
 1087. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1088. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?
 1089. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?
 1090. הגדר "שביל":
 1091. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?
 1092. מה פירוש התמרור?
 1093. מהו נתיב?
 1094. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 1095. כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה?
 1096. כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:
 1097. מה פירוש התמרור?
 1098. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?
 1099. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?
 1100. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?
 1101. בלימת פתע מותרת כאשר:
 1102. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:
 1103. מה פירוש התמרור?
 1104. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:
 1105. מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?
 1106. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
 1107. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:
 1108. מהי ישיבה נכונה של נוסע נוסף על האופנוע?
 1109. היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?
 1110. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?
 1111. מותר להסיע נוסע נוסף באופנוע כשגילו של הנהג הוא:
 1112. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 1113. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:
 1114. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?
 1115. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:
 1116. יכולת השליטה ברכב:
 1117. מה פירוש התמרור?
 1118. מה מציין התמרור?
 1119. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?
 1120. "זמן תאורה" בחוק הוא:
 1121. הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה:
 1122. האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 1123. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?
 1124. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:
 1125. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?
 1126. מה משמעות התמרור?
 1127. מה משמעות התמרור?
 1128. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?
 1129. צורתם של תמרורי אזהרה היא:
 1130. חול על פני הכביש עלול לגרום:
 1131. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?
 1132. מהו הציוד והלבוש הבסיסי הנכון לרכיבה יום-יומית בטוחה באופנוע?
 1133. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 1134. היכן מומלץ למקם מטען על האופנוע כדי שהשפעתו על היציבות תהיה מינימלית?
 1135. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?
 1136. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
 1137. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?
 1138. כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?
 1139. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:
 1140. מה פירוש התמרור?
 1141. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?
 1142. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
 1143. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?
 1144. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1145. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
 1146. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?
 1147. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?
 1148. מהו "מרחק העצירה" של רכב?
 1149. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?
 1150. מה פירוש התמרור?
 1151. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?
 1152. מה פירוש התמרור?
 1153. מה הקשר בין זווית ההטיה והפניית האופנוע בפנייה לבין תאורת החזית באופנוע?
 1154. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?
 1155. תחום הצומת נקבע על ידי:
 1156. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?
קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!