1. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 1276

2. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

תמונה עבור שאלה 1250

3. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

4. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

תמונה עבור שאלה 1315

5. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 913

6. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

7. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

8. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

תמונה עבור שאלה 26

9. מאיזה משקל של גרור ושל נתמך חובה להתקין בהם בלם עצמאי?

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 971

11. הסבר את המושג ״סרן״ ברכב:

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 966

13. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 615

15. כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?

תמונה עבור שאלה 755

16. מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות הבטיחות בזמן נסיעה ברכב?

17. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?

18. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

19. מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא?

20. מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 995

21. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?

22. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1127

23. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 1235

24. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

תמונה עבור שאלה 661

25. מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?

26. כיצד מסמנים מטען הבולט מחלקו האחורי או הקדמי של הרכב?

27. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1255

28. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

29. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1011

30. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

תמונה עבור שאלה 795

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת