1. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?

2. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 838

3. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?

4. מה מאפיין את הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 743

5. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:

6. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:

7. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 74

8. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

9. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

10. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

11. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 562

12. בחר במשפט הנכון והיחיד:

13. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

14. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

תמונה עבור שאלה 1078

15. מה הם המאפיינים של דרך הררית?

תמונה עבור שאלה 959

16. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

תמונה עבור שאלה 222

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 201

18. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 991

19. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:

תמונה עבור שאלה 301

20. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

תמונה עבור שאלה 188

21. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

22. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?

23. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

24. מתי תחזור באופנוע לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

25. כשמוצב התמרור הזה:

תמונה עבור שאלה 636

26. מה המיוחד בהפעלת בלמי האופנוע?

27. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

תמונה עבור שאלה 176

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 340

29. בלחיצה על דוושת הבלם באופנוע מתברר כי בלם הרגל אינו בולם. מה על נהג לעשות?

30. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 221

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת