1. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 477

2. פניית פרסה מותרת:

3. כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:

4. נהג המבקש להחנות את רכבו בירידה:

5. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

תמונה עבור שאלה 1252

6. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

7. באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?

8. מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?

9. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 546

10. האם מותר להחנות רכב על המדרכה?

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 265

12. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

13. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 932

15. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1007

16. מהו "זמן הלילה"?

17. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 730

18. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?

19. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 315

20. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?

21. מהו "מעבר חצייה"?

22. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

23. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

24. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

25. מה הם האמצעים ברכב שחובה להשתמש בהם בהסעת ילדים עד גיל שמונה?

26. פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:

27. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:

28. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?

29. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 516

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת
קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!