1. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

תמונה עבור שאלה 738

2. כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?

3. כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?

תמונה עבור שאלה 701

4. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

5. מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?

6. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?

תמונה עבור שאלה 1214

7. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

תמונה עבור שאלה 517

8. מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?

9. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:

10. היכן יוצג השלט "נהג חדש" ברכב?

11. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 745

12. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

13. את רישיון הרכב חייב להחזיק?

14. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 909

16. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

תמונה עבור שאלה 1043

17. הסבר את המושג ״בלמי שירות״:

18. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 991

19. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

תמונה עבור שאלה 133

20. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?

תמונה עבור שאלה 213

21. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

תמונה עבור שאלה 993

22. מה תפקיד המתנע (סטרטר) ברכב?

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 384

24. מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?

25. האם מותר לתקן רכב בדרך?

26. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:

27. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 633

28. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1258

29. אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?

30. חנייה זוויתית בכביש:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת