1. מהי המהירות המרבית {בקמ"ש}שלאחריה חייב מנוע האופניים עם מנוע עזר להתנתק?

2. האם מותר להסיע נוסע נוסף באופניים עם מנוע העזר?

3. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לתת זכות קדימה להולכי רגל החוצים במעבר החצייה?

4. מהי הסכנה הטמונה בעקיפת רכב בנסיעה מצדו הימני ע"י רוכב אופניים?

5. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 48

6. באיזה מן המקומות להלן אסורה הנהיגה באופניים עם מנוע עזר?

7. מהי הסכנה בעת בלימה פתאומית בירידה תלולה בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

8. לא ינהג אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת:

9. האם מותרת הכניסה לאופניים ,על פי התמרורים?

תמונה עבור שאלה 17

10. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 51

11. האם מותר לעלות ולנהוג על מדרכה באופניים עם מנוע עזר?

12. יכולת השליטה באופניים החשמליים:

13. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 55

14. אתה רוכב על אופניים חשמליים ובפנייך מוצב תמרור מס 804

תמונה עבור שאלה 27

15. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 50

16. לא ינהג אדם על אופניים בלילה אלא אם:

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 42

18. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לציית לתמרורים?

19. כיצד ירכב רוכב אופניים עם מנוע עזר בכביש רטוב?

20. עפ"י החוק "אופניים עם מנוע עזר" הם:

21. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופניים עם מנוע עזר?

22. כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה באופניים עם מנוע עזר בחושך?

23. אם רוכב מרגיש שבלם היד אינו בולם את האופניים בזמן נסיעה, עליו

24. מתי תחזור באופניים לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

25. כיצד נמנע החלקה של האופניים עם מנוע עזר בדרך?

26. איזו תמונה מראה רוכב חוצה במעבר חצייה לאופניים?

תמונה עבור שאלה 56

27. האם מותר לחצות מעבר החצייה להולכי רגל בנהיגה באופניים עם מנוע עזר?

28. מאיזה גיל מותר לנהוג באופניים עם מנוע עזר?

29. מתי חלה על נוהג אופניים עם מנוע עזר חובת איתות?

30. האם מותר לנהוג באופניים עם מנועי עזר כשהנהג נמצא במצב השולל שליטה באופניים?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת