1. האם מותר לרוכב האופניים לנהוג בשוליים?

2. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 50

3. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 52

4. האם שוטר רשאי לדרוש מנהג אופניים עם מנוע עזר לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סם מסוכן?

5. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 42

6. מהי הסכנה בעת בלימה פתאומית בירידה תלולה בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

7. בנסיעה באופניים בכביש רטוב נשקפת סכנה של:

8. מתי חלה על נוהג אופניים עם מנוע עזר חובת איתות?

9. באיזה מן המקומות להלן אסורה הנהיגה באופניים עם מנוע עזר?

10. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 51

11. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 53

12. האם ההוראות בתקנות והתמרורים החלות על נהגי רכבים יחולו גם על רוכבי אופניים חשמליים?

13. כיצד ירכב רוכב אופניים עם מנוע עזר בכביש רטוב?

14. האם מותר לנהוג באופניים עם מנועי עזר כשהנהג נמצא במצב השולל שליטה באופניים?

15. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופניים עם מנוע עזר?

16. האם אופניים עם מנוע עזר נחשבים לרכב עפ"י החוק?

17. מהם הסכנות ברכיבה על אופניים עם מנוע עזר לעומת נסיעה ברכב?

18. מתי תחזור באופניים לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

19. לא ינהג אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת:

20. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 49

21. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 30

22. יכולת השליטה באופניים החשמליים:

23. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 29

24. איזו תמונה מראה רוכב חוצה במעבר חצייה לאופניים?

תמונה עבור שאלה 56

25. מהי הסכנה העיקרית הצפויה ברכיבה על אופניים בחושך?

26. מהו המשפט הנכון לגבי רכיבה בקבוצה על אופניים בדרך שאינה עירונית?

27. לא ינהג אדם על אופניים בלילה אלא אם:

28. מהי הסכנה הטמונה בעקיפת רכב בנסיעה מצדו הימני ע"י רוכב אופניים?

29. מאיזה גיל מותר לנהוג באופניים עם מנוע עזר?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת