1. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 50

2. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 29

3. האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של אופניים חשמליים הנוסעים בניגוד להוראות החוק?

4. מהי הסכנה הנשקפת לנוהג אופניים עם מנוע עזר במעבר בין טורי מכוניות העומדות לפני צומת?

5. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 52

6. עפ"י החוק "אופניים עם מנוע עזר" הם:

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 44

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 42

9. אם רוכב מרגיש שבלם היד אינו בולם את האופניים בזמן נסיעה, עליו

10. מאיזה גיל מותר לנהוג באופניים עם מנוע עזר?

11. האם אופניים עם מנוע עזר נחשבים לרכב עפ"י החוק?

12. יכולת השליטה באופניים החשמליים:

13. באיזה צד של הכביש על רוכב האופניים עם מנוע עזר לנסוע?

14. איזו תמונה מראה רוכב חוצה במעבר חצייה לאופניים?

תמונה עבור שאלה 56

15. האם מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים?

16. האם מותרת הכניסה לאופניים ,על פי התמרורים?

תמונה עבור שאלה 17

17. מהי הסכנה העיקרית הצפויה ברכיבה על אופניים בחושך?

18. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לתת זכות קדימה להולכי רגל החוצים במעבר החצייה?

19. מתי תחזור באופניים לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

20. כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה באופניים עם מנוע עזר בחושך?

21. איזו תמונה אינה מאפשרת רכיבה על אופניים?

תמונה עבור שאלה 57

22. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 53

23. האם מותר לעלות ולנהוג על מדרכה באופניים עם מנוע עזר?

24. מהו הרווח שעל רוכב אופניים עם מנוע עזר לשמור מרכב הנוסע לפניו?

25. כיצד נמנע החלקה של האופניים עם מנוע עזר בדרך?

26. האם מותר לגרור אדם באופניים עם מנוע עזר?

27. כיצד ירכב רוכב אופניים עם מנוע עזר בכביש רטוב?

28. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 48

29. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 30

30. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 51

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת