1. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?

2. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 264

4. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?

5. באיזה תנאי יתיר נהג אוטובוס להוביל בו מטען?

6. ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר ומותקנים בו על פי החוק פנסי רוחב:

7. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?

8. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

9. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 73

10. הגדר "כביש חד-סטרי":

11. מהי תדירות בדיקת הבלמים הנדרשת ברכב ציבורי על פי החוק?

12. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

13. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?

תמונה עבור שאלה 823

14. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

15. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

16. מהי "נסיעה מיוחדת" במונית?

17. בחר במשפט הנכון והיחיד:

18. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

19. האם הנהג והנוסעים באוטובוס ציבורי זעיר חייבים לחגור חגורות בטיחות בשעת הנסיעה?

20. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 1054

21. הגדר "רחוב משולב":

22. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 459

23. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

24. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 1289

25. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

26. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?

27. מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 455

29. אילו סוגי נסיעה מותר לעשות במונית, על פי רישיון מן המפקח על התעבורה?

30. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 985

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת