1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 928

2. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

3. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

4. מה הם כללי ההתנהגות הנדרשים מנהג ומכרטיסן באוטובוס?

5. מהו מספר הנוסעים שרשאי להסיע נהג באוטובוס?

6. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

תמונה עבור שאלה 825

7. על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:

8. האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?

9. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?

10. האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?

11. מתי לא ירשו נהג או כרטיסן את עלייתו של נוסע לאוטובוס?

12. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

13. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 749

14. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

15. האם מותר לתקן רכב בדרך?

16. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 961

17. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?

18. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

19. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

20. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1229

22. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 104

24. כאשר יורד גשם חזק:

25. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

26. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

27. מה עלינו לראות במראה הפנימית של הרכב?

28. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

תמונה עבור שאלה 462

29. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1062

30. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת