1. האם אוטובוס הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית רשאי לעקוף רכב עוקף?
 2. האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?
 3. מה פירוש התמרור?
 4. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?
 5. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?
 6. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?
 7. נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר לפני מעבר החצייה. לכן:
 8. מהו אורכו המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?
 9. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?
 10. כיצד תנהג על פי התמרור?
 11. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
 12. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?
 13. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?
 14. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?
 15. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?
 16. מה פירוש התמרור?
 17. מתי לא ירשו נהג או כרטיסן את עלייתו של נוסע לאוטובוס?
 18. האם מותר, בהתאם לרישיון סיור שניתן לאוטובוס, להוביל בלוני גז פחמי?
 19. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?
 20. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:
 21. מה פירוש התמרור?
 22. אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:
 23. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?
 24. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
 25. מה פירוש התמרור?
 26. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 27. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 28. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?
 29. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?
 30. האם רשאי נהג אוטובוס למנוע את כניסתו של נוסע שלבושו עלול לזהם את המושבים באוטובוס?
 31. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?
 32. סמן את המשפט הנכון:
 33. מה פירוש התמרור?
 34. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?
 35. מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?
 36. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?
 37. מה הם כללי הסעת ילדים במונית בקו שירות?
 38. האם העצירה מותרת למונית לשם העלאה או הורדה של נוסעים בתחום התמרור שלפניך?
 39. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?
 40. מה פירוש התמרור?
 41. כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?
 42. כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?
 43. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?
 44. מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?
 45. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?
 46. שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:
 47. הגדר "עמעום אורות":
 48. כיצד תנהג על פי התמרור?
 49. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
 50. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:
 51. לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאוטובוס:
 52. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 53. מי צריך לאשר את תקינות המונה אם נותקה בו החותמת (מגופה)?
 54. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?
 55. ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:
 56. האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?
 57. מה פירוש התמרור?
 58. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?
 59. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?
 60. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?
 61. כיצד תנהג על פי התמרור?
 62. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?
 63. האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת למונית עם נוסעים?
 64. מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי?
 65. מה עלינו לראות במראה הפנימית של הרכב?
 66. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?
 67. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?
 68. איזה רכב חייב במגיני בוץ?
 69. מה משמעות התמרור?
 70. מה פירוש התמרור?
 71. אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?
 72. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?
 73. כיצד תנהג על פי התמרור?
 74. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 75. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?
 76. מתי מותר לנהוג על מדרכה?
 77. מה פירוש התמרור?
 78. מה משמעות התמרור?
 79. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?
 80. מה משמעות התמרור?
 81. "שטח הפרדה" הוא:
 82. מה פירוש התמרור?
 83. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?
 84. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:
 85. כיצד תגיב למראה שלפניך?
 86. בתוך כמה זמן יש לעשות כיול מונה במונית, אם גודל הצמיגים או גודל חלקים במערכת ההינע שונו?
 87. מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מדברי?
 88. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?
 89. הגדר "שטח הפרדה בנוי":
 90. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?
 91. באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?
 92. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?
 93. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:
 94. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?
 95. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?
 96. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?
 97. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?
 98. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:
 99. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?
 100. המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת הכביש בחנייה, בעצירה ובעמידה, ובין המדרכה לא יהיה יותר מ-:
 101. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 102. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:
 103. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?
 104. מה פירוש התמרור?
 105. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :
 106. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
 107. מה פירוש התמרור?
 108. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?
 109. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?
 110. היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?
 111. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:
 112. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?
 113. כאשר מוצב התמרור הזה:
 114. כיצד תנהג על פי התמרור?
 115. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?
 116. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?
 117. בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):
 118. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?
 119. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?
 120. מה פירוש התמרור?
 121. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
 122. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?
 123. כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
 124. מרחק התגובה תלוי:
 125. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?
 126. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?
 127. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?
 128. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?
 129. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?
 130. לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:
 131. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?
 132. כיצד תנהג על פי התמרור?
 133. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?
 134. האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?
 135. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 136. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?
 137. מה משמעות התמרור?
 138. בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?
 139. מה פירוש התמרור?
 140. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?
 141. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:
 142. מהי "דרך" על פי החוק?
 143. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?
 144. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?
 145. בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:
 146. באילו כלי רכב חייבים להימצא מטפי כיבוי אש?
 147. כיצד תנהג על פי התמרור?
 148. בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:
 149. מה פירוש התמרור?
 150. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:
 151. מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
 152. מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?
 153. פנסי חזית שאינם מכוונים:
 154. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?
 155. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
 156. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?
 157. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?
 158. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?
 159. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?
 160. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?
 161. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
 162. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?
 163. מהו המשפט הנכון בנוגע לחובת הסעה ולשכר נסיעה ברכב ציבורי?
 164. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 165. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
 166. נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש. במעבר אין הולכי רגל. לכן על הנהג:
 167. מי מופקד על ביצוע הבדיקה הביטחונית באוטובוס?
 168. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?
 169. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?
 170. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 171. מה המשותף לתמרורים אלו?
 172. איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?
 173. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:
 174. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
 175. מה פירוש התמרור?
 176. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?
 177. מתי חלה חובה להפעיל את מאטי המהירות לסוגיהם, המותקנים ברכב?
 178. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
 179. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
 180. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?
 181. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?
 182. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:
 183. העלאה של תלמידים לאוטובוס זעיר ציבורי המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:
 184. כיצד תנהג בהתאם לתמונה?
 185. מהו משך הזמן שעל האוטובוס לעצור בתחנה?
 186. "הסעת תלמידים" באוטובוס היא:
 187. האם מותר לנהג אוטובוס לשוחח עם הנוסעים בזמן הנסיעה?
 188. נהג אוטובוס זעיר ציבורי החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים:
 189. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?
 190. כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:
 191. מה מציין התמרור?
 192. מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):
 193. מה פירוש הסמל?
 194. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?
 195. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?
 196. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 197. כיצד תנהג על פי התמרור?
 198. הגעת לצומת שאינו פנוי:
 199. מה פירוש התמרור?
 200. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
 201. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:
 202. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?
 203. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?
 204. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
 205. מהי "נסיעה מיוחדת" במונית?
 206. האם רשאי נהג מונית להעלות נוסעים בתחום התמרורים האוסרים עצירה או חנייה?
 207. כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:
 208. מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?
 209. איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?
 210. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?
 211. אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:
 212. הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות בעל רישיון נהיגה מסוג:
 213. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?
 214. מהו אורכו המרבי המותר בחוק של האוטובוס בתמונה?
 215. מה ההבדל בין התמרורים?
 216. האם חובה להתקין טכוגרף באוטובוס הפועל בקו שירות?
 217. האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?
 218. מה פירוש התמרור?
 219. היכן רשאי נהג מונית לעצור לצורך העלאת נוסעים והורדתם בדרך עירונית?
 220. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת למונית שמשקלה הכולל 2,500 ק"ג?
 221. כיצד תנהג על פי התמרור?
 222. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?
 223. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?
 224. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?
 225. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 226. מהי המהירות המרבית המותרת (בקמ"ש) לאוטובוס שאינו אוטובוס זעיר (אם לא צוין אחרת בתמרור)?
 227. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?
 228. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:
 229. כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?
 230. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?
 231. על מי חלה האחריות לניקיונו הפנימי של האוטובוס?
 232. פנס לנסיעה אחורנית:
 233. עד היכן תוקפם של התמרורים?
 234. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
 235. כיצד תנהג על פי התמרור?
 236. מהי מהירות סבירה ?
 237. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:
 238. על פי התמרורים, למה יש לצפות?
 239. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
 240. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?
 241. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?
 242. כיצד תנהג על פי התמרור?
 243. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:
 244. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?
 245. כיצד תנהג על פי התמרור?
 246. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?
 247. מה פירוש התמרור?
 248. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?
 249. נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:
 250. מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?
 251. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:
 252. מה פירוש התמרור?
 253. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:
 254. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
 255. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?
 256. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?
 257. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?
 258. מהו "מעבר חצייה"?
 259. מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
 260. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?
 261. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?
 262. מה פירוש התמרור?
 263. מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?
 264. מה פירוש התמרור?
 265. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?
 266. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:
 267. האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?
 268. מה פירוש התמרור?
 269. האם חלה על נוסע חובה לפנות לנכה את המקום המיועד לו באוטובוס, שבו סומנו מקומות הישיבה והוזמנו מראש?
 270. האם חייב הנוהג באוטובוס להחזיק ברשותו ברכב זוג משקפיים/עדשות מגע נוסף?
 271. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:
 272. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?
 273. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?
 274. תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
 275. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?
 276. האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?
 277. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?
 278. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:
 279. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?
 280. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?
 281. מהו "רכב סיור"?
 282. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?
 283. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?
 284. האם מותר להוביל באוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח אחר?
 285. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
 286. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?
 287. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?
 288. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?
 289. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?
 290. על פי החוק, אוטובוס מפרקי:
 291. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:
 292. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?
 293. מה פירוש התמרור?
 294. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?
 295. כיצד תנהג על פי התמרור?
 296. מה פירוש התמרור?
 297. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?
 298. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?
 299. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?
 300. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 301. מה פירוש התמרור?
 302. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?
 303. כיצד תנהג על פי התמרור?
 304. באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?
 305. הגדר "סרן", ברכב:
 306. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:
 307. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?
 308. מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג זוטובוס?
 309. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?
 310. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?
 311. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?
 312. מה פירוש התמרור?
 313. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:
 314. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?
 315. הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?
 316. בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?
 317. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?
 318. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?
 319. מהו "מעבר חצייה"?
 320. מה פירוש התמרור?
 321. תוקפו של התמרור עד:
 322. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?
 323. אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?
 324. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?
 325. כוונון נכון של מושב הנהג:
 326. האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?
 327. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:
 328. כיצד תנהג על פי התמרור?
 329. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?
 330. תאונת דרכים היא אירוע:
 331. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:
 332. מה פירוש התמרור?
 333. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
 334. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:
 335. רכב של נכה (בעל תו נכה משותק רגליים) רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית:
 336. כיצד תנהג על פי התמרור?
 337. תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:
 338. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?
 339. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?
 340. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 341. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?
 342. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?
 343. כדי לעבור ממצב חנייה P למצב נסיעה R או D, ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית עליך:
 344. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:
 345. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:
 346. כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?
 347. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?
 348. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?
 349. כביש חד-סטרי הוא:
 350. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
 351. כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
 352. נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):
 353. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?
 354. כיצד ינהג נהג אוטובוס כאשר פורצת ברכבו תגרה בין הנוסעים?
 355. רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?
 356. מהו ״רכב מדברי״?
 357. מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?
 358. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?
 359. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 360. למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?
 361. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?
 362. מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?
 363. מה המהירות המרבית המותרת לאוטובוס, שאינו אוטובוס זעיר, בדרך מהירה?
 364. היכן מוצב התמרור?
 365. כיצד תנהג על פי התמרור?
 366. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?
 367. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?
 368. מה חייב הנהג לוודא לאחר עליית הנוסעים ולפני התחלת הנסיעה באוטובוס?
 369. האם חייב להיות מזגן במונית?
 370. מה פירוש התמרור?
 371. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?
 372. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
 373. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?
 374. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?
 375. מה פירוש התמרור?
 376. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?
 377. האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס ללא נוסעים?
 378. מראה פנורמית:
 379. פניית פרסה מותרת:
 380. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?
 381. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?
 382. מי חייב לבדוק את תקינות הבלמים, ההגה, האורות, הצופר, המגבים ופעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות באוטובוס?
 383. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?
 384. ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר ומותקנים בו על פי החוק פנסי רוחב:
 385. מה מציין התמרור?
 386. איזה אוטובוס חייב במאט מהירות?
 387. מה משמעות התמרור?
 388. כיצד תנהג בהמשך הדרך?
 389. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
 390. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?
 391. האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?
 392. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 393. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?
 394. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?
 395. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:
 396. מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"
 397. באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" באוטובוס בתמונה?
 398. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
 399. כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?
 400. בנסיעה בדרך משובשת צריך:
 401. בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:
 402. מי קובע את שכר ההסעה בעבור נסיעה מיוחדת במונית?
 403. מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?
 404. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 405. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?
 406. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:
 407. האם מותר לרכב ציבורי לנוע בכל הנתיבים המסומנים בדרך?
 408. מי רשאי לתקן או לכייל מונה למוניות?
 409. האם למונית המיועדת לנסיעות מיוחדות מותר לנסוע נסיעת שירות?
 410. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?
 411. מה פירוש התמרור?
 412. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 413. מה חייב נהג אוטובוס לבדוק לפני שיניע את האוטובוס?
 414. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?
 415. את רישיון הרכב חייב להחזיק?
 416. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:
 417. הגדר ״אורך כולל״:
 418. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך התחלת נסיעה?
 419. הגדר "חנייה":
 420. מה פירוש התמרור?
 421. כיצד תנהג בצומת שלפניך?
 422. כיצד תשפיע רוח צד חזקה על תנועת המשאית הגבוהה?
 423. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?
 424. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:
 425. למי יפנה נהג מונית כאשר המונה במוניתו התקלקל?
 426. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?
 427. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?
 428. מי חייב לבדוק אם נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה?
 429. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:
 430. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
 431. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?
 432. מה פירוש התמרור?
 433. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?
 434. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 435. מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע באוטובוס זעיר?
 436. היכן יעצור נהג אוטובוס בקו שירות כדי להעלות או להוריד נוסעים?
 437. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?
 438. מה משמעות התמרור?
 439. מתי חייב הנהג להאיר את "הקופסה" במצב "פנוי" במונית?
 440. האם נהג מונית רשאי לעשן במונית בעת הנסיעה?
 441. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:
 442. הגדר "רכב מנועי":
 443. מה קובע החוק בקשר למכירת כרטיסים או למתן עודף בידי נהג רכב ציבורי?
 444. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?
 445. האם נוהג אוטובוס (לא זעיר) שאינו נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית רשאי לעקוף רכב העוקף רכב אחר?
 446. האם הנסיעה בנתיב שסומן לתחבורה ציבורית מותרת לאוטובוס ציבורי זעיר ללא נוסעים?
 447. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?
 448. מה חייב להיות ברכב להסעת תלמידים?
 449. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
 450. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:
 451. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?
 452. מה פירוש התמרור?
 453. באיזה תנאי יתיר נהג אוטובוס להוביל בו מטען?
 454. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?
 455. מה פירוש התמרור?
 456. כיצד יש לנהוג בירידה?
 457. איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?
 458. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:
 459. מה משמעות התמרור?
 460. האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?
 461. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?
 462. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?
 463. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?
 464. מהו "שטח מת"?
 465. כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?
 466. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לזוטובוס?
 467. מה דינו של נוסע שלא הציג כרטיס נסיעה לפי דרישת המבקר במהלך הנסיעה?
 468. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?
 469. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
 470. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?
 471. באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות?
 472. למי מיועדים שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר באוטובוס בקו שירות בין-עירוני?
 473. כיצד תנהג על פי התמרור?
 474. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?
 475. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?
 476. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?
 477. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?
 478. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:
 479. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
 480. מתי אסור לתדלק באוטובוס?
 481. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?
 482. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?
 483. מהו "זמן הלילה"?
 484. ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית:
 485. מהי תדירות החיטוי של אוטובוס בקו שירות?
 486. איזה רכב רשאי לשמש להסעת תלמידים?
 487. אחת הדרישות באשר לציוד החייב להיות ברכב שאושר להסעת תלמידים היא:
 488. מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?
 489. מה פירוש התמרור?
 490. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?
 491. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?
 492. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?
 493. מהי תדירות בדיקת הבלמים הנדרשת ברכב ציבורי על פי החוק?
 494. מה פירוש התמרור?
 495. האם אוטובוס המורשה להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות על המדרכה בתחום תמרור המתיר חנייה על המדרכה?
 496. האם הורדת נוסעים מרכב ציבורי נחשבת עצירה?
 497. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?
 498. האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 499. כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:
 500. מה משמעות הסימון על פני הכביש?
 501. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?
 502. האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?
 503. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:
 504. מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?
 505. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
 506. האם העלאה של נוסעים לרכב שאינו מונית מותרת בתחום תמרור זה?
 507. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?
 508. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?
 509. מה פירוש התמרור?
 510. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?
 511. מה פירוש התמרור?
 512. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
 513. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?
 514. באיזה רכב שהיה הכרח להעמידו בדרך שאינה עירונית ב"זמן תאורה" חייבים להפעיל פנסי מצוקה או להציב פנס צהוב מהבהב?
 515. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?
 516. מה פירוש התמרור?
 517. מהו האורך המרבי המותר של אוטובוס בעל שני סרנים?
 518. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?
 519. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?
 520. מה פירוש התמרור?
 521. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?
 522. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?
 523. האם הנהג והנוסעים באוטובוס ציבורי זעיר חייבים לחגור חגורות בטיחות בשעת הנסיעה?
 524. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
 525. הגדר "צומת":
 526. באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?
 527. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?
 528. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?
 529. מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?
 530. מה פירוש התמרור?
 531. מהו המשפט הנכון?
 532. מה מסמל התמרור?
 533. לפני בילוי במועדון, פאב וכו':
 534. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:
 535. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?
 536. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:
 537. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 538. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?
 539. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
 540. האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו מחוץ לרכב?
 541. מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?
 542. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:
 543. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?
 544. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?
 545. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
 546. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?
 547. הגדרת "אוטובוס" היא:
 548. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?
 549. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:
 550. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
 551. מה פירוש התמרור?
 552. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:
 553. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?
 554. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?
 555. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?
 556. מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?
 557. מה פירוש התמרור?
 558. שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:
 559. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
 560. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?
 561. סכנת החלקה בכביש רטוב:
 562. מה הם ״השטחים המתים״?
 563. אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?
 564. מה פירוש התמרור?
 565. מה פירוש התמרור?
 566. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?
 567. האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת למונית ללא נוסעים?
 568. האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית?
 569. מהי "בדיקת נשיפה"?
 570. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?
 571. מה משמעות התמרור?
 572. האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?
 573. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?
 574. מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?
 575. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?
 576. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 577. על פי שיטת הניקוד:
 578. מהו המשפט הנכון?
 579. כיצד עלינו לנהוג בירידה?
 580. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?
 581. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?
 582. מה פירוש התמרור?
 583. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:
 584. בחר במשפט הנכון והיחיד:
 585. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?
 586. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?
 587. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:
 588. "הגובה הכולל" של רכב נמדד:
 589. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
 590. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?
 591. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:
 592. מה ההבדל בין התמרורים?
 593. מהו כובע זיהוי ("קופסה") במונית?
 594. מה הבעיה בתמונה?
 595. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?
 596. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?
 597. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 716?
 598. נהג רכב המגיע לגשר צר:
 599. מה פירוש התמרור?
 600. בתמונה שלפניך:
 601. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 602. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
 603. כיצד תנהג על פי התמרור?
 604. בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס, החנייה בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת:
 605. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?
 606. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?
 607. פניית פרסה מותרת:
 608. על אילו מסוגי רכב הרשומים למטה נאסר לחצות מסילת ברזל?
 609. האם נהג אוטובוס רשאי לעשן בזמן הנסיעה?
 610. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?
 611. כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?
 612. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?
 613. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?
 614. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:
 615. מה פירוש התמרור?
 616. האם מותר להחנות אוטובוס המיועד להסיע 16 נוסעים או פחות במקום חנייה של רכב מסוג אחר?
 617. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?
 618. איזו תוספת תיתוסף בעבור נסיעת שירות במונית בין השעות 23:31–04:59?
 619. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?
 620. החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:
 621. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?
 622. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:
 623. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
 624. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?
 625. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 626. באילו מקרים חלה חובת האטה?
 627. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?
 628. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?
 629. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
 630. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
 631. מתי חלה על הנהג חובת איתות?
 632. כיצד יסומן אוטובוס שיש הכרח להעמידו בלילה בדרך שאינה עירונית?
 633. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:
 634. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?
 635. מה משמעות התמרור?
 636. מהי חובתו של נוהג ברכב שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בעת העמדת רכב ב"זמן תאורה" בדרך שאינה עירונית?
 637. איזה תמרור יופיע לאחר תמרור 708?
 638. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
 639. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?
 640. מה משמעות התמרור?
 641. מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?
 642. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?
 643. באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?
 644. נהיגה בחשכה באור גבוה:
 645. מה פירוש התמרור?
 646. למי מותרת החנייה בתחנת אוטובוס, מלבד לאוטובוס עצמו?
 647. מה פירוש התמרור?
 648. בעקומה חדה האט את הרכב:
 649. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?
 650. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?
 651. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
 652. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?
 653. לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:
 654. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:
 655. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?
 656. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?
 657. האם חובה על נהג האוטובוס בקו שירות להסיע כל נוסע?
 658. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:
 659. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?
 660. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?
 661. האם רשאית הרשות להתלות את רישיון ההסעה של מונית?
 662. העלאה של תלמידים לאוטובוס המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:
 663. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?
 664. היכן יותקנו לוחיות שעליהן פרטי בעל המונית והנהג?
 665. האם חייב נהג המונית לעזור לנוסע לטעון את מטענו במונית או לפרוק אותו ממנה?
 666. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
 667. מה פירוש התמרור?
 668. מתי מותר לבלום בלימת חירום?
 669. האם מותר להסיע בעלי חיים באוטובוס?
 670. "בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי":
 671. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?
 672. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?
 673. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:
 674. מה פירוש התמרור?
 675. תעריף 1 במונה של מונית הוא:
 676. האם נהג אוטובוס רשאי לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס?
 677. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?
 678. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
 679. מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?
 680. כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?
 681. מתי חובה להפעיל מאט מהירות בירידה?
 682. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?
 683. הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות:
 684. מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?
 685. מהו תעריף 2?
 686. סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:
 687. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?
 688. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?
 689. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?
 690. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?
 691. אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
 692. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
 693. על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:
 694. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?
 695. הגדר "קו עצירה":
 696. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:
 697. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?
 698. האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?
 699. מה פירוש התמרור?
 700. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?
 701. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:
 702. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?
 703. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?
 704. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
 705. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
 706. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 707. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?
 708. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?
 709. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
 710. מהו הדין באשר להובלת עגלת נכים במונית?
 711. האם כל מונית חייבת במערכת למניעת נעילת גלגלים א-בי-אס (ABS)?
 712. מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?
 713. כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 714. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?
 715. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
 716. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?
 717. "רכב להסעת תלמידים" הוא:
 718. כיצד תנהג על פי התמרור?
 719. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?
 720. מה פירוש התמרור?
 721. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:
 722. מה פירוש התמרור?
 723. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?
 724. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:
 725. מה פירוש התמרור?
 726. האם חובה להסיר את המונה ממונית שאין ברשות בעליה רישיון הפעלה תקף למונית?
 727. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
 728. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?
 729. כשמוצב התמרור הזה:
 730. מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?
 731. באיזה מצב יוצג המונה במונית כשהיא פנויה להסעת נוסעים?
 732. עד היכן תוקפו של התמרור?
 733. מה פירוש התמרור?
 734. מהו מספר הנוסעים שרשאי להסיע נהג באוטובוס?
 735. מה פירוש התמרור?
 736. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
 737. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?
 738. ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום בכלי רכב:
 739. ברכב היברידי (רכב כלאיים):
 740. מי אחראי להצגת הוראות הנסיעה ותעריף הנסיעה במונית?
 741. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס ציבורי זעיר שמשקלו הכולל 3,300 ק"ג ?
 742. איך חייב הנהג לנהוג על פי החוק בקשר למכשיר רדיו הפועל באוטובוס?
 743. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?
 744. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:
 745. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?
 746. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:
 747. מה פירוש התמרור?
 748. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
 749. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?
 750. מי קובע את שכר ההסעה במונית?
 751. בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?
 752. מה מציין התמרור?
 753. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?
 754. מה המשפט הנכון?
 755. מדוע יש להתאים את תנוחת הישיבה של הנהג לפני תחילת הנהיגה ברכב?
 756. מה פירוש התמרור?
 757. האם מותר לעשן באוטובוס?
 758. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?
 759. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?
 760. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 761. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
 762. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?
 763. החוק קובע כי בתדלוק רכב המסיע יותר מ-11 נוסעים:
 764. האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
 765. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:
 766. איזה רכב חייב בערכת חילוץ?
 767. מה פירוש התמרור?
 768. האם מותר לתקן רכב בדרך?
 769. האם בעל מונית או הנהג רשאים לשנות את שכר הנסיעה במונית?
 770. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?
 771. נהג אוטובוס שעצר לפני מפגש מסילת ברזל על פי הוראת תמרור "עצור" חייב גם:
 772. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?
 773. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:
 774. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 710?
 775. מה פירוש התמרור?
 776. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?
 777. כיצד תנהג על פי התמרור?
 778. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:
 779. מה פירוש התמרור?
 780. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?
 781. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?
 782. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
 783. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?
 784. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?
 785. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?
 786. האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?
 787. מתי אסור לאוטובוס לחצות מסילת ברזל?
 788. מה מסמל התמרור?
 789. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:
 790. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?
 791. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?
 792. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?
 793. מה פירוש התמרור?
 794. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?
 795. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
 796. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:
 797. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?
 798. מה משמעות התמרור?
 799. האם רשאי נהג מונית לעשות נסיעת סיור?
 800. כאשר יורד גשם חזק:
 801. מה הן הפעולות שעל הנהג לעשות לפני עלייתו לאוטובוס, לפי החוק?
 802. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?
 803. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?
 804. מה פירוש התמרור?
 805. מהו מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג של אוטובוס זעיר שברשותו רישיון נהיגה למונית?
 806. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:
 807. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?
 808. מה פירוש התמרור?
 809. כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?
 810. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?
 811. לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב למונית:
 812. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?
 813. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?
 814. "אוטובוס פרטי" הוא:
 815. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?
 816. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:
 817. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
 818. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?
 819. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?
 820. האם מותר לנהג אוטובוס לעצור שלא בתחנה כדי להוריד מבקר כרטיסים?
 821. כמה פטישים לניפוץ שמשות חייבים להיות באוטובוס?
 822. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?
 823. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?
 824. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:
 825. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:
 826. מה פירוש התמרור?
 827. כיצד תנהג על פי התמרור?
 828. מה פירוש התמרור?
 829. מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?
 830. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:
 831. האם נהג מונית פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות בנסיעה?
 832. נהג המבקש להחנות את רכבו בירידה:
 833. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?
 834. כיצד תנהג על פי התמרור?
 835. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
 836. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?
 837. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
 838. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:
 839. כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?
 840. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?
 841. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?
 842. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?
 843. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?
 844. מה האחריות שחלה על בעל השליטה ברכב, באשר לשעות העבודה והמנוחה של הנוהג בו?
 845. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:
 846.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
 847. מה פירוש התמרור?
 848. האם חייבת להיות אלונקה בכל אוטובוס?
 849. מה פירוש התמרור?
 850. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?
 851. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
 852. משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר לא יהיה יותר:
 853. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?
 854. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?
 855. הגיל המינימלי לקבלת רישיון נהיגה ברכב מנועי ציבורי הוא:
 856. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 857. מה מאפיין את הדרך שלפניך?
 858. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:
 859. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?
 860. מה פירוש התמרור?
 861. מיהו הגוף המתיר ומבצע העברת בעלות של רישיון להפעלת מונית?
 862. מה פירוש התמרור?
 863. מהו "שביל"?
 864. איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?
 865. מה משמעות התמרור?
 866. נהג מונית החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים:
 867. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?
 868. אילו מקומות מיועדים לנכים באוטובוס בקו שירות?
 869. כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?
 870. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
 871. מה הם כללי ההתנהגות הנדרשים מנהג ומכרטיסן באוטובוס?
 872. אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:
 873. מתי מותר השימוש בצופר?
 874. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?
 875. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?
 876. היכן יותקנו סלי אשפה במונית?
 877. כיצד מוגדר בחוק "רכב ציבורי"?
 878. מה פירוש התמרור?
 879. השימוש בתצוגה הנראית לעיני הנוהג, למעט תצוגת בקרה וניווט של רכב, נווטן (ג'י-פי-אס-GPS):
 880. מה פירוש התמרור?
 881. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?
 882. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?
 883. חנייה בתחנת אוטובוס:
 884. כיצד יפעל נהג רכב כשבזמן נסיעה אירע נקר (פנצ'ר) באחד הצמיגים ברכבו?
 885. מהי "פניית פרסה"?
 886. בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:
 887. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס פרטי זעיר שמשקלו הכולל 2,700 ק"ג?
 888. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?
 889. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?
 890. ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:
 891. הסבר את המושג ״בלם עצמאי״:
 892. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?
 893. האם מותר להכניס כיסאות להושבת נוסעים לאוטובוס או למונית נוסף למושבים הקבועים בו?
 894. כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
 895. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?
 896. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?
 897. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
 898. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לכל אוטובוס שמשקלו הכולל 4,500 ק"ג?
 899. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?
 900. מה הכלל באשר להובלתן של חבילות באוטובוס?
 901. מה תפקיד המאט ברכב?
 902. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:
 903. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?
 904. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 905. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?
 906. מהו "מפגש מסילת ברזל"?
 907. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?
 908. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?
 909. בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:
 910. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?
 911. מהו סכום הכסף המרבי שממנו חייב הנהג להחזיר עודף לנוסע שעלה לאוטובוס בקו שירות?
 912. האם יש חובה להתקין באוטובוס זמזם לנסיעה לאחור?
 913. מה פירוש התמרור?
 914. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?
 915. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
 916. רישיון קו להפעלת אוטובוס מסדיר:
 917. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?
 918. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
 919. מטרתו של תמרור מודיעין:
 920. כיצד תנהג על פי התמרור?
 921. מה פירוש התמרור?
 922. כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית בנסיעה במורד תלול ומתמשך?
 923. כיצד תנהג על פי התמרור?
 924. מה מציין התמרור?
 925. מהו תעריף קריאה על פי מונה?
 926. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?
 927. מה פירוש התמרור?
 928. מה פירוש התמרור?
 929. האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?
 930. מה פירוש התמרור?
 931. מה פירוש התמרור?
 932. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?
 933. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?
 934. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?
 935. מי אחראי על התקנת שלטי קו הנסיעה בתוך האוטובוס בקו שירות?
 936. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?
 937. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?
 938. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:
 939. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
 940. אזור מיתון תנועה הוא אזור:
 941. מי הרשות המוסמכת לתת רישיון להפעלת אוטובוס?
 942. מה חובתו של נהג רכב המוריד ילדים בהסעת תלמידים?
 943. מה פירוש התמרור?
 944. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?
 945. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:
 946. הסבר את המושג ״משקל כולל לסרן״:
 947. אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:
 948. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
 949. מה פירוש התמרור?
 950. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:
 951. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 952. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?
 953. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?
 954. מה פירוש התמרור?
 955. בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?
 956. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?
 957. מי אחראי על כניסתם של הנוסעים לאוטובוס ועל יציאתם ממנו?
 958. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?
 959. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?
 960. למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה?
 961. מה משמעות התמרור?
 962. איזה תמרור מתיר לנוהג ברכב או ברכבת מקומית להתקדם רק ימינה?
 963. מה פירוש התמרור?
 964. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?
 965. האם רשאי נהג מונית להוריד נוסעים במקום שהוצב בו תמרור או סימון האוסר עצירה או חנייה?
 966. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?
 967. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:
 968. האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
 969. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?
 970. מה פירוש התמרור?
 971. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?
 972. האם נהג אוטובוס הנוסע בקו שירות חייב להכריז על התחנות בקו?
 973. מה מחייב התמרור?
 974. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:
 975. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?
 976. תוקפו של התמרור עד:
 977. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?
 978. הגדרת ״אוטובוס פרטי״ היא:
 979. האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
 980. נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?
 981. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:
 982. מה פירוש התמרור?
 983. מה פירוש התמרור?
 984. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:
 985. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?
 986. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:
 987. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:
 988. מהו "זוטובוס"?
 989. גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:
 990. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?
 991. מהו "מחלף"?
 992. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?
 993. על פי הדרישות, מה צריך להיות, בין היתר, באוטובוס המשמש להסעת נוסעים?
 994. מהי "נסיעת סיור" במונית?
 995. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?
 996. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 997. האם חובה לציית להוראות עובדי השירות בנסיעה באוטובוס?
 998. מה פירוש התמרור?
 999. באילו מקרים החוק מחייב להאט?
 1000. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:
 1001. מה פירוש התמרור?
 1002. מתי חלה חובה להאיר את פנים האוטובוס?
 1003. בעת נסיעתך לאחור:
 1004. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:
 1005. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?
 1006. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:
 1007. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?
 1008. מה פירוש התמרור?
 1009. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?
 1010. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?
 1011. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?
 1012. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
 1013. מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?
 1014. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?
 1015. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?
 1016. כאשר הראות לקויה:
 1017. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
 1018. מה פירוש התמרור?
 1019. כיצד תנהג במצב שלפניך?
 1020. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?
 1021. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
 1022. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?
 1023. מה פירוש התמרור?
 1024. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?
 1025. מה פירוש התמרור?
 1026. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?
 1027. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
 1028. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?
 1029. מה פירוש התמרורים?
 1030. "שתיית אלכוהול משבשת בפועל את יכולת השיפוט, והנהג מרשה לעצמו להסתכן יותר". נכון או לא?
 1031. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?
 1032. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:
 1033. כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:
 1034. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
 1035. מה פירוש התמרור?
 1036. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
 1037. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?
 1038. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?
 1039. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?
 1040. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?
 1041. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?
 1042. הגדר "רחוב משולב":
 1043. מה פירוש התמרור?
 1044. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?
 1045. מהירות סבירה היא:
 1046. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?
 1047. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:
 1048. בחר במשפט הנכון:
 1049. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?
 1050. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?
 1051. מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?
 1052. האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?
 1053. רכב שאושר להסעת ילדים הוא:
 1054. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?
 1055. מה משמעותו של התמרור?
 1056. חנייה זוויתית בכביש:
 1057. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?
 1058. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
 1059. כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
 1060. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
 1061. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?
 1062. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
 1063. מה פירוש התמרור?
 1064. משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר ציבורי:
 1065. מה פירוש התמרור?
 1066. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?
 1067. מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי נהג מונית להסיע במונית?
 1068. מה פירוש התמרור?
 1069. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?
 1070. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
 1071. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:
 1072. מאיזה מרחק צריך להיראות האור המהבהב בפנס המיטלטל הצהוב ב"זמן תאורה" ובמזג אוויר נאה?
 1073. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:
 1074. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
 1075. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?
 1076. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
 1077. מה פירוש התמרור?
 1078. על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:
 1079. איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?
 1080. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?
 1081. מה ההבדל בין התמרורים?
 1082. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:
 1083. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?
 1084. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?
 1085. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:
 1086. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?
 1087. מה משמעות התמרור?
 1088. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?
 1089. משולש אזהרה הוא ציוד חובה:
 1090. מה משמעות התמרור?
 1091. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?
 1092. מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
 1093. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?
 1094. האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?
 1095. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:
 1096. מה הם המאפיינים של דרך הררית?
 1097. מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?
 1098. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
 1099. מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?
 1100. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?
 1101. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:
 1102. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?
 1103. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?
 1104. הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):
 1105. האם "זוטובוס" נחשב למונית?
 1106. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:
 1107. מהו האורך המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?
 1108. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?
 1109. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?
 1110. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?
 1111. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
 1112. ציין את המשפט הנכון לעניין הסעת נוסעים הנושאים נשק טעון:
 1113. האם מותרת הטענת מזוודות בתא הנוסעים באוטובוס?
 1114. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?
 1115. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?
 1116. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:
 1117. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:
 1118. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?
 1119. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?
 1120. האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?
 1121. המהירות הסבירה בדרך מהירה:
 1122. אילו סוגי נסיעה מותר לעשות במונית, על פי רישיון מן המפקח על התעבורה?
 1123. מה הן הסכנות הצפויות בבלימת פתע בעת נהיגה באוטובוס?
 1124. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?
 1125. האם ההוראות בתקנות החלות על נוסעי אוטובוס יחולו גם על נוסעי מוניות?
 1126. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1127. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?
 1128. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?
 1129. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 1130. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
 1131. היכן תותקן מראת תשקיף בתוך האוטובוס?
 1132. לפי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה ימינה היא:
 1133. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?
 1134. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?
 1135. אין להסיע תלמידים ברכב המיועד להסעת תלמידים:
 1136. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?
 1137. כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?
 1138. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:
 1139. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:
 1140. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?
 1141. האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?
 1142. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
 1143. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?
 1144. האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת לאוטובוס פרטי זעיר?
 1145. מה פירוש התמרור?
 1146. מה מורה התמרור?
 1147. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?
 1148. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?
 1149. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?
 1150. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?
 1151. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
 1152. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?
 1153. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?
 1154. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?
 1155. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?
 1156. העלאת תלמידים לאוטובוס או הורדתם מאוטובוס המיועד להסעת תלמידים תהיה:
 1157. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:
 1158. מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
 1159. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:
 1160. באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש?
 1161. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?
 1162. האם מותר לשדל נוסע לעלות למונית בנמל התעופה בן-גוריון?
 1163. האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?
 1164. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?
 1165. מהו רכב היברידי (כלאיים):
 1166. היכן יוקצו מקומות לאנשי ביטחון באוטובוס בקו שירות?
 1167. פנסי רוחב חובה להתקין:
 1168. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
 1169. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?
 1170. באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?
 1171. איזה ציוד חייב להיות באוטובוס המסיע נוסעים בקו עירוני?
 1172. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1173. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?
 1174. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?
 1175. הגדר "כביש חד-סטרי":
 1176. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:
 1177. אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד:
 1178. מה פירוש התמרור?
 1179. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?
 1180. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
 1181. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?
 1182. אסור להחנות רכב בתחום של:
 1183. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:
 1184. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1185. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?
 1186. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:
 1187. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?
 1188. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:
 1189. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?
 1190. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 1191. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 1192. מה פירוש התמרור?
 1193. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?
 1194. מה משמעות התמרור?
 1195. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
 1196. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?
 1197. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
 1198. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:
 1199. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?
 1200. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?
 1201. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
 1202. מה פירוש התמרורים?
 1203. האם אוטובוס הוא מקום ציבורי לעניין חוק איסור העישון במקומות ציבוריים?
 1204. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
 1205. תוקפו של התמרור עד:
 1206. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
 1207. מהי דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אוטובוס ורכב מדברי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק"ג?
 1208. למי יש למסור אבדות ומציאות שנמצאו ברכב ציבורי?
 1209. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?
 1210. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?
 1211. האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת למונית ללא נוסעים?
 1212. מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?
 1213. מה פירוש התמרור?
 1214. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?
 1215. מהו "רכב ביטחון"?
 1216. תוקפו של התמרור:
 1217. חובה להאט את נסיעת הרכב:
 1218. כיצד מסומן מעבר חצייה?
 1219. מה פירוש התמרור?
 1220. מיהו "עובר דרך"?
 1221. מה הפעולה שעל הנהג לעשות לפני התחלת הנסיעה באוטובוס?
 1222. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":
 1223. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?
 1224. מהו השכר בעד הסעת עגלת נכים במונית?
 1225. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?
 1226. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?
 1227. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:
 1228. מה פירוש התמרור?
 1229. מה פירוש התמרור?
 1230. מה משמעותו של התמרור המוצב בדרך שלפניך?
 1231. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:
 1232. האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?
 1233. "אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?
 1234. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1235. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?
 1236. באיזה סוג רכב חייבת לפעול תאורה פנימית ב"זמן תאורה"?
 1237. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?
 1238. הגדר "שביל":
 1239. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?
 1240. מה פירוש התמרור?
 1241. מהו נתיב?
 1242. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 1243. כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה?
 1244. כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:
 1245. מה פירוש התמרור?
 1246. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?
 1247. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?
 1248. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?
 1249. בלימת פתע מותרת כאשר:
 1250. הסעת תלמידים באוטובוס היא:
 1251. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:
 1252. מה פירוש התמרור?
 1253. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:
 1254. האם הנוסעים במושב האחורי במונית בדרך עירונית פטורים מלחגור חגורת בטיחות?
 1255. מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?
 1256. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
 1257. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:
 1258. היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?
 1259. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?
 1260. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 1261. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:
 1262. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?
 1263. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:
 1264. יכולת השליטה ברכב:
 1265. מה פירוש התמרור?
 1266. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?
 1267. מה מציין התמרור?
 1268. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?
 1269. "זמן תאורה" בחוק הוא:
 1270. הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה:
 1271. היכן יעצור נהג אוטובוס הנוסע בקו שירות?
 1272. מה הם התנאים להפעלת מונית בנמל התעופה בן-גוריון?
 1273. מתי חייב נהג אוטובוס להזדהות באמצעות תעודה?
 1274. האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 1275. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?
 1276. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:
 1277. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?
 1278. הגדר "אוטובוס":
 1279. מה משמעות התמרור?
 1280. מה משמעות התמרור?
 1281. האם רשאי נהג מונית להעלות למונית נוסע נוסף בנסיעה שהוזמנה על ידי אחר?
 1282. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?
 1283. צורתם של תמרורי אזהרה היא:
 1284. מהו "מאט מהירות"?
 1285. חול על פני הכביש עלול לגרום:
 1286. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?
 1287. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 1288. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?
 1289. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
 1290. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?
 1291. כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?
 1292. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:
 1293. מה פירוש התמרור?
 1294. האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס זעיר?
 1295. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?
 1296. פנס ערפל אחורי:
 1297. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
 1298. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?
 1299. מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?
 1300. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?
 1301. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1302. האם מותר לנהג אוטובוס ציבורי להימנע מלהסיע נוסע שעלה לאוטובוס, אם אזלו כרטיסיו של הנהג באותו הקו?
 1303. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
 1304. האם הכניסה מותרת לאוטובוס המשמש ללימוד נהיגה כשמוצב התמרור שלפניך?
 1305. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?
 1306. מהו "מרחק העצירה" של רכב?
 1307. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?
 1308. מה פירוש התמרור?
 1309. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?
 1310. מה פירוש התמרור?
 1311. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?
 1312. תחום הצומת נקבע על ידי:
 1313. מי פטור משכר נסיעה במונית בקו שירות?
 1314. ברכב המיועד להסעת תלמידים אסור:
 1315. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?
 1316. אתה נוהג ברכב שרוחבו הכולל 220 ס"מ. האם עליך להדליק פנסי רוחב ב"זמן תאורה"?
 1317. האם מותר לנהג אוטובוס לנסוע כשאחת מדלתותיו פתוחות?
קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!